Paradokset
 
 
 
 
 
 
 

 

Skal dommerne ved Civilretten følge landets love ?

 

I Danmark er begrebet korruption ukendt ved domstolene.

I Danmark er det dommere, der skal afgøre klager over dommere.

Vil den danske dommerstand gøre alt for at beskytte deres integritet?.

Kan dommerne tillade sig næsten alt, for at fremme egne interesser, da der ikke eksistere korruption blandt dommerne ved Civilretten ? . 

Hvis den særlige klageret ignorerer en dommers overtrædelse af retsplejeloven for at beskytte dommerstandens integritet, er de pr. definition korrupte og paradokset en kendsgerning.

Gør Justitsministeriet noget for at bekæmpe eller eventuelt fremme korruption?.Tja, hvis dommeren har ambitioner om at blive forfremmet til Højesteret. Siger ordene : skyd efter benene alt.

Konsekvens

 
  Eksempel på klage til den særlige klageret :§§§